Dialogas - geštaltinės psichoterapijos institutas

Programa

Ši ilgalaikė programa skirta tiems, kurie siekia profesionaliai dirbti savo konsultuojamąjį bei psichoterapinį darbą. Ilgalaikės studijos suteiktų būtinų žinių, įgūdžių ir padėtų formuoti nuostatoms. Psichoterapinei veiklai būtinos kompetencijos bei supervizuojama praktika, asmeninė terapija ir kita būtina patirtis suteiktų galimybių siekti psichoterapeuto statuso pagal Europos psichoterapijos asociacijos reikalavimus.

Geštaltinės psichoterapijos  podiplominių studijų programa
I etapas (1 metai) II etapas (3 metai) Kompetencijų įvertinimas
Geštaltinės psichoterapijos (GP) pagrindai GP intensyvios studijos. Psichoterapinei veiklai išsiugdytos kompetencijos, sukaupta supervizuojamos praktikos bei asmeninės terapijos patirtis Psichoterapinei veiklai išsiugdytų kompetencijų įvertinimas rašto darbu bei gyvo darbo egzaminu, supervizuojamos praktikos bei asmeninės terapijos sukaupta patirtis

Visas geštaltinės psichoterapijos kursas apima du etapus ir trunka 4 metus.

I etapas - pagrindų kursas – vienerių metų trukmės. Didžiausias dėmesys šiame etape skiriamas dalyvių asmeniniam patyrimui ir baziniams įgūdžiams (klausymosi, stebėjimo, savęs įsisąmoninimo) lavinti. Taip pat dalyviai susipažins su geštaltinės psichoterapijos teorinėmis prielaidomis. Šiame programos etape gali dalyvauti ir tie, kas neketina mokytis visoje programoje. Vyks 8 savaitgaliniai seminarai (po 16 val.).
II etapas trunka 3 metus ir jį sudaro geštaltinės psichoterapijos intensyvios studijos su praktika.

Geštaltinės psichoterapijos profesinės studijos

Studijų programos dalyvis baigęs studijas:

 • Gebės detaliai bei giliai diskutuoti apie geštaltinės psichoterapijos teorinius principus ir modelius (geštaltinė psichologija, lauko teorija, egzistencinis požiūris, Beisser’io paradoksinė pokyčių teorija, dialogo požiūris, fenomenologinis metodas). 
Mokės taikyti minėtus principus ir metodus psichoterapijos praktikoje;
suvoks bei gebės diskutuoti apie kitus modernius psichoterapijos teorinius modelius siejant juos su geštaltine psichoterapija.

 • Išmanys geštaltinę savasties teoriją, asmenybės raidos modelius ir gebės apie juos diskutuoti.
 • Gebės užmegzti ir plėtoti kontaktą su savimi bei kitais žmonėmis įvairiose situacijose.
 • Gebės kurti, plėtoti bei užbaigti psichoterapinius santykius; sudaryti psichoterapinį kontraktą su klientu.
 • Gebės atlikti kliento psichoterapinį įvertinimą integruojant geštaltinės psichoterapijos bei bendrąjį medicininį modelius.
 • Gebės planuoti psichoterapijos procesą, įvertinti jo kryptį bei pažangą.
 • Žinos pagrindinius geštaltinės psichoterapijos darbo metodus ir intervencijas ir gebės jas tinkamai taikyti praktikoje. 
 • Gebės įvertinti psichoterapijos rezultatus. 
 • Demonstruos profesinių ir etinių principų taikymą savo klinikinėje praktikoje.
 • Kolegialiai bendradarbiaus su kitų pagalbos sričių specialistais.
 • Gebės reflektuoti savo darbo procesą, apie jį diskutuoti bei naudotis supervizijomis ir intravizijomis kritiškai vertinant savo bei kitų kolegų darbą.
 • Gebės savarankiškai ir atsakingai praktikuoti  psichoterapiją.

Geštaltinės psichoterapijos mokymo programos temos

 • Geštaltinės psichoterapijos ištakos (istorinė apžvalga). Geštaltinė psichologija ir lauko teorija, egzistencializmas ir fenomenologija. 
 • Geštaltinės psichoterapijos sąsajos su kitomis kryptimis (transakcinė analizė, psichosintezė, kognityvioji elgesio terapija).
 • Įsisąmoninimas
 • Kontaktas
 • Pokyčių teorijos 
 • Savasties teorijos 
 • Asmenybės raida, sveikas funkcionavimas. Organizmo savireguliacija.
 • Kūno procesai, seksualumas
 • Psichopatologija ir psichikos sveikata. Diagnozavimo problema.
 • Eksperimentas, kūrybinių darbo metodų integravimas.
 • Dialogiškumas, terapiniai santykiai
 • Psichoterapijos procesas: temų plėtojimas, palaikymas ir frustracija, pasipriešinimas, aklavietės; psichoterapijos tipai: individuali, grupinė, šeimos, ilgalaikė – trumpalaikė. 
 • Psichoterapijos praktika: etika, supervizija. 
 • Sociokultūriniai aspektai 
 • Tyrimai

Geštaltinės psichoterapijos intensyvios studijos trunka 3 metus. Kasmet vyks 8 savaitgaliniai seminarai (po 16 val.), vieną iš kurių ves GATLA atstovas, ir vienas 7 dienų intensyvus seminaras išvykoje.

Vienerių metų trukmės praktinio darbo studijų metu dalyviai turės dirbti su klientais ir turėti grupės bei individualias supervizijas. Numatomi 8 savaitgaliniai seminarai ir 1 išvažiuojamasis 7 d. seminaras. Jame taip pat numatomas vienas GATLA atstovų vedamas supervizijų seminaras. Supervizoriai - Vitalija Lepeškienė , Viktoras Keturakis ir GATLA siūlomi profesionalai (anglų ar rusų kalba).

Kiekvienais studijų metais pertraukose tarp seminarų dalyviai turės atlikti namų užduotis: savistabos refleksijas, stebėjimo bei kitų įgūdžių lavinimą mažose grupelėse, perskaitytos literatūros referatus.

Studijų pabaigoje dalyviai rašys diplominį darbą – psichoterapinio darbo atvejo analizę.

KAS GALI DALYVAUTI?

Įvairių profesijų žmonės, kurie domisi geštaltine psichoterapija kaip asmeninio tobulėjimo ir /ar profesionalios pagalbos būdu. I etape gali dalyvauti asmenys tik turintieji magistro laipsnį. II etape gali dalyvauti tik turintieji magistro laipsnį.