Geštaltinės psichoterapijos profesinės studijos

Studijų programos dalyvis baigęs studijas:

 • Gebės detaliai bei giliai diskutuoti apie geštaltinės psichoterapijos teorinius principus ir modelius (geštaltinė psichologija, lauko teorija, egzistencinis požiūris, Beisser’io paradoksinė pokyčių teorija, dialogo požiūris, fenomenologinis metodas). 
Mokės taikyti minėtus principus ir metodus psichoterapijos praktikoje;
suvoks bei gebės diskutuoti apie kitus modernius psichoterapijos teorinius modelius siejant juos su geštaltine psichoterapija.

 • Išmanys geštaltinę savasties teoriją, asmenybės raidos modelius ir gebės apie juos diskutuoti.
 • Gebės užmegzti ir plėtoti kontaktą su savimi bei kitais žmonėmis įvairiose situacijose.
 • Gebės kurti, plėtoti bei užbaigti psichoterapinius santykius; sudaryti psichoterapinį kontraktą su klientu.
 • Gebės atlikti kliento psichoterapinį įvertinimą integruojant geštaltinės psichoterapijos bei bendrąjį medicininį modelius.
 • Gebės planuoti psichoterapijos procesą, įvertinti jo kryptį bei pažangą.
 • Žinos pagrindinius geštaltinės psichoterapijos darbo metodus ir intervencijas ir gebės jas tinkamai taikyti praktikoje. 
 • Gebės įvertinti psichoterapijos rezultatus. 
 • Demonstruos profesinių ir etinių principų taikymą savo klinikinėje praktikoje.
 • Kolegialiai bendradarbiaus su kitų pagalbos sričių specialistais.
 • Gebės reflektuoti savo darbo procesą, apie jį diskutuoti bei naudotis supervizijomis ir intravizijomis kritiškai vertinant savo bei kitų kolegų darbą.
 • Gebės savarankiškai ir atsakingai praktikuoti  psichoterapiją.

Geštaltinės psichoterapijos mokymo programos temos

 • Geštaltinės psichoterapijos ištakos (istorinė apžvalga). Geštaltinė psichologija ir lauko teorija, egzistencializmas ir fenomenologija.
 • Geštaltinės psichoterapijos sąsajos su kitomis kryptimis (transakcinė analizė, psichosintezė, kognityvioji elgesio terapija).
 • Įsisąmoninimas
 • Kontaktas
 • Pokyčių teorijos
 • Savasties teorijos
 • Asmenybės raida, sveikas funkcionavimas. Organizmo savireguliacija.
 • Kūno procesai, seksualumas
 • Psichopatologija ir psichikos sveikata. Diagnozavimo problema.
 • Eksperimentas, kūrybinių darbo metodų integravimas.
 • Dialogiškumas, terapiniai santykiai
 • Psichoterapijos procesas: temų plėtojimas, palaikymas ir frustracija, pasipriešinimas, aklavietės; psichoterapijos tipai: individuali, grupinė, šeimos, ilgalaikė – trumpalaikė.
 • Psichoterapijos praktika: etika, supervizija.
 • Sociokultūriniai aspektai
 • Tyrimai
Natiurmortas1
Metafora1
VArpas
Akmenys
Akmenu siena
Miesto vaizdas
Roze
http://dialogas.net/lt/top1/registration/ http://dialogas.net/lt/top1/login/