Naujienos

dr. Rita Resnick ir dr. Robert Resnick seminaras Lietuvoje

2019 metų rugsėjo 27-29 dienomis vyks dr.Ritos ir dr.Roberto Resnick seminaras apie porų terapiją.
dr. Rita ir dr.Robertas Resnickai - kelių dešimtmečių patirtį turintys geštaltiniai psichoterapeutai, dirbantys su individais ir poromis Los Angeles bei nuolat vedantys mokymus keliuose žemynuose.
Susidomėjusius raginame pasižymėti renginio datas savo kalandoriuose. Detali informacija (tikslus laikas, vieta, kaina) bus paskelbta artėjant renginiui.
Apie Ritos ir Roberto Resnick požiūrį į poros santykius ir porų konsultavimą galite paskaityti šiame interviu:
http://gatla.org/wp-content/uploads/2019/02/Malcolm.Parlett.Resnick.Interview.pdf

Pirmuosius metus baigėme su 4-ąja grupe!

Pirmuosiu metus baigėme su 4-ąja grupe.

Antroji grupė baigė geštaltinės psichoterapijos studijas

Sveikiname antrąją grupę sėkmingai baigus geštaltinės psichoterapijos studijas!

Mokymosi postūmis - ilgalaikis seminaras „Žiogelyje“, Rokiškio rajone.

Grupių nuotrauka

Labai svarbūs mokymai jau įvyko šiais metais. Šiemet 2-oji grupė laikė klinikinius egzaminus. Džiaugiamės, kartu pasiekus šios bendros kelionės tašką.
Sveikinam trečiosios grupės studentus pasinėrus į studijas. Ačiū Annai Tanalskai-Dulebai(Lenkija) ir Michalui Perničkai(Čekija) už jų indėlį.

"Dialogo" institute - pirmosios išleistuvės

Geštaltinės psichoterapijos  institutas "Dialogas"  įteikė studijų baigimo pažymėjimus pirmajai instituto absolventų laidai. Pirmoji instituto studentų karta patvirtino, kad ketverių metų studijos, rengiamos remiantis GATLA (Gestalt Associates Training Los Angeles) patirtimi bei įtraukiant GATLA specialistus į studijų procesą, buvo sėkmingas "Dialogo" insituto įkūrėjų Vitalijos Lepeškienės ir Viktoro Keturakio sumanymas. Tarptautinę geštalto psichoterapijos studijų patirtį Lietuvoje įdiegęs institutas parengė konsultantus, kurie mokėsi praktinio darbo bei sėmėsi žinių iš patyrusių Lietuvos bei užsienio šalių (JAV, Airijos, Čekijos, Lenkijos) specialistų. 

Sėkmingai studijas baigusi pirmoji laida tapo akstinu toliau auginti Lietuvoje geštalto psichoterapijos konsultantų bendruomenę, dalijantis patirtimi ir žiniomis.

"Dialogo" institute mokytis pradeda jau ketvirtoji studijų grupė.

Baigta atranka į ketvirtąją studijų grupę

Baigta atranka į ketvirtąją studijų grupę

 Geštaltinės psichoterapijos  institutas Dialogas baigė priėmimą į naują, ketvirtąją, studijų grupę.

Praėjo 4 metai ir paskutinis seminaras

Sveikinam ir džiaugiamės pabaigus bendrą kelionę link susitikimų žmogiškame santykyje ir ugdant geštaltinės psichoterapijos kompetencijas. 

Instituto veikla iš ketverių metų perspektyvos: kaip pradėjome, kokie esame, kur link einame?

Interviu su instituto vadovais Vitalija ir Viktoru apie instituto įkūrimą ir veiklą, mokymosi procesą bei kitus instituto gyvavimo aspektus.

Visą interviu galite rasti čia:

Trečiasis išvažiuojamasis seminaras

2016 m balandžio 23-29 dienomis įvyko trečiasis išvažiuojamasis seminaras. Jo metu studentai gilino geštaltinės psichoterapijos įgūdžius. Dalis studentų laikė egzaminus.

Prisimenant 2016 uosius.

Trečioji grupė pabaigusi pirmąjį etapą. Smagu.

Natiurmortas1
Metafora1
VArpas
Akmenys
Akmenu siena
Miesto vaizdas
Roze
http://dialogas.net/lt/top1/registration/ http://dialogas.net/lt/top1/login/